Bài viết của Ths Bs. Lê Phi Long: Tại sao mang vớ áp lực lại điều trị suy tĩnh mạch chân

Bài viết của Ths BS. Lê Phi Long: Điều trị sóng cao tần: Một phương pháp mới trong điều trị suy tĩnh mạch mạn tính

Bài viết của ĐD Lê Thị Anh Đào và Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Chăm sóc sau phẫu thuật dãn tĩnh mạch chi dưới