BỘ DỤNG CỤ RAMELET
SALZMANN AG, THỤY SĨĐể xem cách sử dụng bộ dụng cụ phẫu thuật trên, xin vào địa chỉ trang web sau :
http://www.venosan.com/index_en.php?TPL=125000&x125000_ID=56